Kardiochirurgické oddělení

 

Již od roku 2002 poskytujeme vysoce specializovanou zdravotní péči pacientům s chorobami srdce a cév v širokém spektru kardiochirugických výkonů pod křídly největšího zdravotnického zařízení v západní části Čech. Naším cílem je zlepšení kvality života nemocných i jejich spokojenost s průběhem léčby.

Rozsah poskytovaných služeb je komplexní. Využíváme vlastního kardiologického servisu, včetně komplexního předoperačního vyšetření nemocných, průběžnou rehabilitací i bezprostředně pooperačně navazující lázeňskou léčbou či jiným typem rehabilitace.

Progresivně zavádíme nové postupy v chirurgické léčbě kardiovaskulárních onemocnění.

Jsme zaměřeni na záchovné operace chlopní. V případě chlopenní náhrady využíváme, v souladu se světovými trendy, preferenčně biologické chlopenní protezy. V rámci komplexního Kardiocentra FNP se účastníme miniinvazivních implantací biologických chlopní cévní cestou (TAVI). Jsme jedinné kardiochirurgické centrum v České republice používající rutinně minimálně invazivní mimotělní oběh. Patříme mezi pracoviště zabývající se méně invazivními technikami včetně chirurgické léčby fibrilace síní / tzv.MAZE operace /. K revaskularizačním operacím myokardu používáme tepenné štěpy. Upřednostňujeme kompletní tepennou revaskularizaci. Jsme školícím pracovištěm pro endoskopický odběr cévních štěpů k revaskularizačním operacím /a.radialis, v. saphena magna/.

S těmito typy výkonů se u nás pravidelně seznamují lékaři a stážisté z českých i zahraničních kardiochirurgických center.

Naše centrum se může pochlubit špičkovým vybavením i podporu rozsáhlého zázemí Fakultní nemocnice i lékařské fakulty v Plzni. Jsme akreditovaným pracovištěm pro obor kardiochirurgie a intenzivní medicíny.
Získaný Mezinárodní certifikát kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, se nám  již jednou recertifikačním auditem podařilo obhájit.
Pro úspěšnou budoucnost a rozvoj Kardiocentra FNP považujeme za důležité sledování nejnovějších poznatků v medicíně a jejich zavádění do praxe.V rámci fakultní nemocnice na našem pracovišti probíhá pregraduální i postgraduální výuka českých i zahraničních studentů. Naše služby využívají pacienti nejen z regionu západních Čech, ale i ze zahraničí. Pro zahraniční pacienty máme k dispozici rusky a anglicky mluvící personál.