Naše služby

  • Zabýváme se záchovnými operacemi srdečních chlopní.
  • V chlopenní chirurgii využíváme, dle doporučení evropské společnosti, pouze nejkvalitnější biologické chlopenní náhrady, jejichž použití je v  souladu se současnými světovými trendy, včetně použití u mladších nemocných.
  • Izolované výkony na srdečních chlopních jsme schopni provádět z minimálně invazivního přístupu (cestou parciální sternotomie či minithorakotomie).
  • V rámci komplexního Kardiocentra FNP se účastníme miniinvazivních implantací biologických chlopní cévní cestou (TAVI).
  • Jsme jediné pracoviště v ČR pracující rutinně s minimálně invazivním mimotělním oběhem, což přináší významné snížení množství podaných krevních derivátů našim nemocným a celkově usnadňuje jejich pooperační stonání.
  • Od roku 2008 má naše pracoviště statut školícího centra pro pužití minimálně invazivních mimotělních oběhů. Od roku 2013 jsme školícím pracovištěm pro mininvazivní endoskopický odběr žilních štěpů pro koronární chirurgii.
  • Patříme mezi pracoviště zabývající se chirurgickou léčbou fibrilace síní / MAZE operace /, kterou jsme schopni provést z minininvazivního chirurgického přístupu.
  • K revaskularizaci myokardu běžně používáme tepenné štěpy, upřednostňujeme i kompletní tepennou revaskularizaci.
  • Endoskopicky odebíráme i některé tepenné štěpy k chirurgické revaskularizaci / a.radialis.
  • Jsme regionálním centrem pracujícím s mechanickými srdečními  podporami.