Kardiochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň.

primář
MUDr. Tomáš Hájek
lékaři - kontakty
------
Chirurgové:
MUDr.Jiří Škorpil, Ph.D. - zást.primáře KCHO
MUDr.Jiří Široký - vedoucí lékař operačních sálů KCHO
MUDr.Petr Loskot, PhD. - vedoucí lékař standardního oddělení a oddělení oddělení IMP KCHO.
MUDr.Marian Kohút                                                                                                                                        
MUDr.Michael Urban 
MUDr.Mahmoud Moufaq Khatar Al-Obeidallah
MUDr.Salifu Timbilla
MUDr.Vilém Kuntscher, PhD.

Anesteziologové:
MUDr.Jiří Havelka - ved. lékař KCH JIP
MUDr.Jiří Mokrejš
MUDr.Josef Frdlík
MUDr.Zdeněk Vaník
MUDr.Jan Ziegler
MUDr.Michal Krejčí
MUDr.Pavlína Hájková      

Lékaři int.JIP:                                                                                                                                                                    
MUDr. Patrik Roučka
MUDr. Vlasta Šťastná
Lékař ambulance:
MUDr.Marta Zárybnická
Kardiologové:
MUDr.Patrik Roučka:
doc.MUDr.Kateřina Linhartová Ph.D.:Středa-čvrtek 9-17h.                                                                                                                                            

Sesterský tým:
zaměřených na ambulantní, standardní, intenzivní pooperační péči, anesteziologické sestry, instrumentářky a perfuzionisté pod vedení staničních sester jednotlivých úseků.
Mgr. Dagmar Pinkasová - vrchní sestra
Bc. Olga Šilhavá - standardní oddělení a IMP
Bc. Marie Konopásková DiS. - pooperační oddělení
Bc. Jana Holendová - operační sál