Kardiochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň.

primář
MUDr. Tomáš Hájek
lékaři - kontakty
------
Chirurgové:
MUDr. Jiří Široký - vedoucí lékař úseku perfuze
MUDr. Marián Kohut - zástupce primáře a vedoucí lékař standardního oddělení a JIP KCHO
MUDr. Petr Loskot, Ph.D.
MUDr. Michael Urban
MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D.
MUDr. Pavel Huňka
MUDr. Filip Holoubek

Anesteziologové:
MUDr. Jiří Havelka - ved. lékař KCH RES
MUDr. Jiří Mokrejš - vedoucí lékař operačních sálů KCHO
MUDr. Josef Frdlík
MUDr. Zdeněk Vaník
MUDr. Jan Ziegler
MUDr. Michal Krejčí
MUDr. Pavlína Hájková

Lékaři int.JIP:
MUDr. Vlasta Šťastná

Lékař ambulance:
MUDr. Marta Zárybnická

Kardiologové:
MUDr. Patrik Roučka
doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.:st-čt 9-17h.
MUDr. Jiří Vaněk, Ph.D.

Sesterský tým:
zaměřených na ambulantní, standardní, intenzivní pooperační péči, anesteziologické sestry, instrumentářky a perfuzionisté pod vedení staničních sester jednotlivých úseků.
Mgr. Dagmar Pinkasová - vrchní sestra
Bc. Olga Šilhavá - standardní oddělení a JIP
Bc. Marie Konopásková DiS. - pooperační oddělení
Bc. Jana Holendová - operační sál
Bc. Martin Staszko - perfuze