Kardiochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň.

primář
MUDr. Tomáš Hájek

lékaři
------

chirurgové:
MUDr. Vladimír Mikulenka
MUDr. Jiří Škorpil
MUDr. Jiří Široký
MUDr. Viktor Zlocha
MUDr. Michael Urban
MUDr. Petr Loskot
MUDr. Marian Kohut
MUDr. Patricie Tichá

anesteziologové:
MUDr. Pavlína Šmídová
MUDr. Jiří Havelka
MUDr. Josef Frdlík
MUDr. Michal Krejčí
MUDr. Jiří Mokrejš
MUDr. Zdeněk Vaník
MUDr. Jan Ziegler

lékaři JIP:
MUDr. Lukáš Handl
MUDr. Patrik Roučka

lékař ambulance:
MUDr. Marta Zárybnická

Sesterský tým:
zaměřených na ambulantní, standardní, intenzivní pooperační péči, anesteziologické sestry, instrumentářky a perfuzionisté pod vedení staničních sester jednotlivých úseků.

Mgr. Dagmar Pinkasová - vrchní sestra
Bc. Helena Bicanová - standardní oddělení a IMP
Bc. Marie Konopásková DiS. - pooperační oddělení
Bc. Jana Holendová - operační sál