Publikační činnost

Publikační činnost - MUDr.Škorpil Kardiocentrum FN Plzeň 2003-2017

typ publikace

Původní články:

 • KUTSCHKA, I and SKORPIL, J et al. Beneficial effects of modern perfusion concepts in aortic valve and aortic root surgery. Perfusion, 2009, 24, 37-44.
 • El ESSAWI, A and HAJEK, T and SKORPIL, J et al. A prospective randomised multicentre clinical comparison of a minimised perfusion circuit versus conventional cardiopulmonary bypass. European Journal of Cardiothoracic Surgery, 2010, 38, 91-97.
 • El ESSAWI, A and HAJEK, T and SKORPIL, J et al. Are minimized perfusion circuits the better heart lung machines? Final results of a prospective randomized multicentre study. Perfusion, 2011; 26, 6, 470-478.
 • MRAČEK, J and HOLEČKOVÁ, I and MORK, J and FRDLÍK, J and ŠKORPIL, J. Postavení peroperační neuromonitorace, neuroprotekce a preventivní karotické endarterektomie u nemocných se zvýšeným rizikem mozkové ischemie indikovaných ke kardiochirurgické operaci. Rozhledy v chirurgii, 2009, vol. 88, no. 5, p. 264-268. 
 • ŠKORPIL, J and BRÁT, R and DOČEKAL, B et al. Myocardial Revascularisation in Patients with Severe Letf Ventricular Dysfunction, Early and Midterm Results. Biomedical Papers, 2004, vol. 148, no. 1, p. 55.
 • BRÁT, R and ŠKORPIL, J et al. Rewarming from Severe Accidental Hypothermia with Circulatory Arrest. Biomedical Papers, 2004, vol. 148, no. 1, p. 51.
 • NOVÁK, M and FERDA, J and ŚLAUF, J and BOSMAN, R and ZLOCHA, V and ŠKORPIL, J  et al. Endovaskulární léčba istmického poranění aorty: Zkušenosti jednoho centra. Ces Radiol 2008;62(2): 165 -173
 •  J. Konečný1, M. Šimek1, A. Klváček1, R. Hájek1, J. ŠKORPIL2, P. Hubáček3, V. Lonský1
   Penetrující poranění srdce – přehled. Kardiol Rev Int Med 2014; 16(6): 71-74
 • J. ŠKORPIL, J. Vodička, M. Kohut, A. Zídková, J. Havelka: Combined gunshot injuries of the heart and lungs; Unfallchirurg.2014 Nov;117(11):1054-6.doi:10.1007/s00113-014-2611-
  6.German ; původní článek;
 • JIRI SKORPILa,*, Alexandros Paraforos b, Jiri Mandak c,William E. Cohn d, Tomas Hajek a and Ivan Friedrich b
  Effective and rapid sealing of coronary, aortic and atrial suture lines†
  Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery (2015) 1–5
 • Vodička, J., Špidlen, V., Třeška, V., Vejvodová, Š., Doležal, J., Židková, A., ŠKORPIL,J.Traumatický pneumotorax – diagnostika a léčba 322 případů v pětiletém období. Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 11, s. 457-462.
 • Vodička, J., Špidlen, V., Třeška, V., Vejvodová, Š., Doležal, J., Židková, A.,ŠKORPIL, J. Penetrující poranění hrudníku – zkušenosti Traumacentra Fakultní nemocnice Plzeň. Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 11, s. 463-468.

Monografie, kapitoly v monografii:

 • J. Škorpil,T. Gourlay S. Gunaidin: Coronary artery bypass grafting (CABG); Minimized cardiopulmonary  bypass techniques   and technologies, 2012 ISBN 978-1-84569-800-3 (print), ISBN 978-0-85709-602-9;kapitola v učebnici;
 • J. Škorpil, M. Kohut, T. Hájek: Novinky v léčbě poranění srdce; Praha Maxdorf s.r.o., 2014, ISBN 978807345 328 2 ; monografie;   10.11.2014

Publikační činnost - MUDr.Tomáš Hájek Kardiocentrum FN Plzeň 2003-2017

typ publikace

Původní články:

 • J.Široký, T.Hájek, L.Bartůněk: Neúspěšná implantace "stentless" bioprotézy do aortální pozice při deformaci aortálního anulu přidruženým postižením srdce; Cor et Vasa 2005, No. 5, str. 197; původní článek;
 • J.Benedík, J.Široký, P.Leskot, T.Hájek, J.Mokrejš, J.Frdlík, J.Havelka, P.Boček: Využití aortálních konektorů při operacích bez mimotělního oběhu; Cor Vasa 2003; 45(3): 157-158; původní článek; 14.1.2003
 • T.Hájek, J.Široký, V.Mikulenka, P.Boček: Aortic connectors--the beginning or the end?; Rozhl Chir. 2003 Jan;82(1):6-9; původní článek; 30.1.2003
 • T.Hájek, J.Široký, V.Mikulenka, P.Boček: Aortální konektory - začátek nebo konec?; Rozhl Chir 2003; Jan; 82(1):6-9 (ISSN: 0035-9351); původní článek; 30.1.2003
 • J.Benedík, J.Široký, J.Frdlík, K.Labajová, T.Hájek, F.Šlauf: Chirurgická léčba výdutě descendentní aorty po Vossschulteho operaci; Cor Vasa 2003, 45/5, 281-3; původní článek; 1.6.2003
 • J.Široký, J.Bernát, J.Benedík, T.Hájek: Urgentní chirurgická revaskularizace myokardu umožněná dočasnou angioplastikou tepny; Rohledy v chirurgii, září 2003; původní článek; 1.9.2003
 • J.Ferda, J.Pešek, M.Novák, T.Hájek, I.Bernát, P.Boček: MDCT angiografie věnčitých tepen šestnáctidetektorovým výpočetním tomogratem - principy a první klinické zkušenosti; Česká radiologie 6, ročník 57, listopad/2003; původní článek; 1.11.2003
 • T.Hájek, V.Mikulenka, V.Zlocha, J.Široký: Revaskularizace myokardu bez mimotělního oběhu; Kapitoly z klinické medicíny ; původní článek; 15.11.2003
 • P.Boček, J.Pešek, I.Bernat, J.Koza, J. Benedík, T.Hájek, J.Široký: Má indikace urgentní kardiochirurgické revaskularizace své místo v léčbě akutního koronárního syndromu?; Interv Akut Kardiol 2004;3:122-124; původní článek; 24.6.2004

Publikační činnost  MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D. – Kardiocentrum FN Plzeň 2008-2017

Původní články:

 • Linhartova K, Veselka J, Sterbakova G, Racek J, Topolcan O, Cerbak R. Parathyroid hormone and Vitamin D levels  are independently associated with calcific aortic stenosis Circ J 2008;78:245-50.
 • Ferda J, Linhartová K, Kreuzberg B. Comparison of aortic valve calcium content in bicuspid and tricuspid stenotic aortic valve using non-enhanced 64-detector-row-computed tomography with prospective ECG-triggering Eur J Radiol. 2008;68:471-5.
 • Linhartová K, Štěrbáková G, Čerbák R. Kardiovaskulární  rizikový profil pacientů s koncidencí koronární nemoci a aortální stenózy nebo sklerózy Cor Vasa 2008; 50:104-108.
 • Hajek P, Alan D, Vejvoda J, Linhartova K, Skapa P, Hajsmannova Z, Veselka J. Treatment of a large left main coronary artery thrombus by aspiration thrombectomy. J Thromb Thrombolysis. 2009;27:352-4.
 • Linhartova K. Impact of blood pressure on the Doppler echocardiographic assessment of severity of aortic stenosis. Heart. 2008;94:508.
 • Veselka J, Zemánek D, Tomašov P, Duchoňová R, Linhartová K. Alcohol septal ablation for obstructive hypertrophic cardiomyopathy: ultra-low dose of alcohol (1 ml) is still effective. Heart Vessels. 2009;24:27-31.
 • Linhartová K, Štěrbáková G, Čerbák R. Aortální stenóza a výsledky studie SEAS – má smysl hypolipidemická léčba pacientů s aortální stenózou? Cor Vasa. 2009; 51:210-211.
 • Linhartová K, Štěrbáková G, Racek J, Čerbák R, Porazíková K, Rokyta R. Linking soluble vascular adhesive molecule-1 level to calcific aortic stenosis in patients with coronary artery disease. Exp Clin Cardiol. 2009 Autumn;14:e80-e83
 • Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D, Pyörälä K, Keil U; EUROASPIRE Study Group. Cardiovascular prevention guidelines in daily practice: a comparison of EUROASPIRE I, II, and III surveys in eight European countries.  Lancet. 2009;373:929-40
 • Zemanek D, Tomasov P, Prichystalova P, Linhartova K, Veselka J. Evaluation of the right ventricular function in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a strain and tissue Doppler study. Physiol Res. 2010;59:697-702.
 • Sterbakova G, Vyskocil V, Linhartova K. Bisphosphonates in calcific aortic stenosis: association with slower progression in mild disease – a pilot retrospective study. Cardiology 2010;117:184–189. IF 1,982
 • Linhartová K, Malý M, Adla T, Veselka J. Katetrizační implantace aortální chlopně –multimodální zobrazení. Cor Vasa 2010;52:470-471.
 • Linhartová K. Diagnostika a léčba nejčastější formy restriktivní kardiomyopatie: srdeční amyloidózy. Cor Vasa 2010;52:393-6.
 • Malý M, Linhartová K, Hájek P, Veselka J. Katetrizační uzávěr PDA Amplatzerovým duktálním okluderem Cor Vasa 2010;52:467-469.
 • Porazíková K, Tomašov P, Adla T, Linhartová K, Veselka J. Katetrizační uzávěr koronární píštěle. Cor Vasa 2010;52:465–6.
 •  Porazíková K, Šetina M, Linhartová K. Infekční endokarditida aortální chlopně: rozsáhlý absces v kořeni aorty a rekonstrukce aortálním homograftem. Postgrad  Med 2010;7:776-777.
 • Linhartová K, Ridelbauchová L. Tachykardií indukovaná kardiomyopatie. Kardiol Rev 2011;4:225-227. 
 •  Linhartová K. Diagnostika a léčba srdeční al amyloidózy. Kardiol. Prax 2011; 3:131-134.
 • Tomasov P, Linhartova K, Antonova P, Adlova R, Alan D, Veselka J. Combined percutaneous treatment of atrial septal defect and pulmonic or aortic stenosis in adult patients Arch Med Sci. 2010 Dec;6(6):976-80.
 • Zemánek D, Tomasov P, Homolová S, Linhartová K, Veselka J. Sublingual isosorbide dinitrate for the detection of obstruction in hypertrophic cardiomyopathy. Eur J Echocardiogr. 2011 Sep;12(9):684-7
 • Linhartová K, Stěrbáková G, Cerbák R. Vitamín D u aortální stenózy (Vitamin D in aortic stenosis. Vnitr Lek. 2012;58:390-2.
 • Linhartová K, Hubáček P, Zemánek D, Kodetová D, Zajac M, Šetina M, Veselka J.Presence of the viral genome in the myocardial tissue of patients without clinical suspicion of myocarditis. Cardiovasc Pathol. 2013 Jan;22(1):113-4. IF 2,066.

 

Kapitoly v monografii            

 • 1. Čerbák R et al. Nejčastější chlopenní vady: aortální stenóza a regurgitace:  Linhartová K: Etiologie, Echokardiografická diagnostika, Medikamentózní léčba aortální stenózy. Galén 2007.
 • 2. Černý V, Matějovič M, Dostál P. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně: 250 s.Linhartová K: Infekční endokarditida. 57-64. Maxdorf 2009.
 • 3. Veselka J, Linhartová K, Zemánek D et al. Kardiomyopatie.150 s.Linhartová K: Restriktivní kardiomyopatie. S. 57-87. Galén 2009.

 

Publikační činnost  MUDr. Jiří Široký – Kardiocentrum FN Plzeň 2008-2017

 

 • J.Široký, T.Hájek, L.Bartůněk: Neúspěšná implantace "stentless" bioprotézy do aortální pozice při deformaci aortálního anulu přidruženým postižením srdce; Cor et Vasa 2005, No. 5, str. 197; původní článek;

 

 • J.Benedík, J.Široký, P.Leskot, T.Hájek, J.Mokrejš, J.Frdlík, J.Havelka, P.Boček: Využití aortálních konektorů při operacích bez mimotělního oběhu; Cor Vasa 2003; 45(3): 157-158; původní článek; 14.1.2003

 

 • T.Hájek, J.Široký, V.Mikulenka, P.Boček: Aortic connectors--the beginning or the end?; Rozhl Chir. 2003 Jan;82(1):6-9; původní článek; 30.1.2003

 

 • T.Hájek, J.Široký, V.Mikulenka, P.Boček: Aortální konektory - začátek nebo konec?; Rozhl Chir 2003; Jan; 82(1):6-9 (ISSN: 0035-9351); původní článek; 30.1.2003

 

 • J.Benedík, J.Široký, J.Frdlík, K.Labajová, T.Hájek, F.Šlauf: Chirurgická léčba výdutě descendentní aorty po Vossschulteho operaci; Cor Vasa 2003, 45/5, 281-3; původní článek; 1.6.2003

 

 • J.Široký, J.Bernát, J.Benedík, T.Hájek: Urgentní chirurgická revaskularizace myokardu umožněná dočasnou angioplastikou tepny; Rohledy v chirurgii, září 2003; původní článek; 1.9.2003

 

 • T.Hájek, V.Mikulenka, V.Zlocha, J.Široký: Revaskularizace myokardu bez mimotělního oběhu; Kapitoly z klinické medicíny ; původní článek; 15.11.2003

 

 • P.Boček, J.Pešek, I.Bernat, J.Koza, J. Benedík, T.Hájek, J.Široký: Má indikace urgentní kardiochirurgické revaskularizace své místo v léčbě akutního koronárního syndromu?; Interv Akut Kardiol 2004;3:122-124; původní článek; 24.6.2004

 

 

 Publikační činnost  MUDr. Petr Loskot– Kardiocentrum FN Plzeň 2008-2017

 Původní články:

 • P. Loskot, Z. Tonar, J. Baxa, Valenta J.: The Descending branch of the lateral circumflex       femoral artery as an alternative conduit for coronary artery bypass grafting: Experience from       an antomical, radiological and histological study; Clinical Anatomy, 2015;
 • P. Loskot, J. Baxa, T. Hájek, J. Valenta: Studie morfologie r. descendens a. circumflexae       femoris lateralis jako možné cévní náhrady pro rekonstrukci koronárního řečiště pomocí angio CT vyšetření;  Rozhledy v chirurgii č. 6, ročník 93, červen/2014;

      

 Publikační činnost  MUDr. Marian Kohút – Kardiocentrum FN Plzeň 2008-2017

 Monografie:

 • J. Škorpil, M. Kohut, T. Hájek: Novinky v léčbě poranění srdce; Praha:Maxdorf s.r.o., 2014. ISBN 978 80 7345 328 2. ; monografie;