Aktivity ústavu - kliniky - oddělení v roce 2005-2007

  • organizace celostátních seminářů, kongresů, konferencí
  • udělení akreditace pro pracoviště, získání odborných atestů, povolení apod.
  • závažné organizační a provozní změny
  • další mimořádné události a skutečnosti

Ad. organizace seminářů, kongresů, konferencí

11. Společná konference českých a slovenských perfuziologů Hotel Darovanský Dvůr
11.-13. 5. 2006
Organizační výbor: prim. MUDr.T. Hájek, MUDr. Jiří Škorpil, Martin Staszko
Vědecká rada: prim. MUDr. T. Hájek, MUDr. Jiří Škorpil, Martin Stasko

říjen 2006 - duben 2007
organizace regionálních konferencí Spolku lékařů ČLS JEP v Plzeňském, Karlovarském kraji

říjen 2007 - duben 2008
organizace regionálních konferencí Spolku lékařů ČLS JEP v Plzeňském, Karlovarském kraji

Ad. udělení akreditace pro pracoviště, získání odborných atestů, povolení apod.

2005 – Certifikát k provádění videoasistovaných kardiochirurgických operací

2006 - Akreditace v oboru KARDIOCHIRURGIE (t.č. není k dispozici písemné vyrozumění)

2006 - Akreditace v oboru INTENZIVNÍ MEDICÍNA (t.č. není k dispozici písemné vyrozumění)

2005 - Statut Školící středisko pro implantaci biologických chlopenních náhrad pro státy střední a východní Evropy , Edwards Lifesciences, USA.
Vedoucí školitel: prim. MUDr. T. Hájek

2006 - Statut Školící středisko pro miniinvazivní mimotělní oběh pro státy střední a východní Evropy, TERUMO, Japonsko
Vedoucí školitel: prim. MUDr. T. Hájek

Ad. významné zahraniční návštěvy ústavu - na klinice – oddělení, navázání zahraniční spolupráce

2005 - Spolupráce s ministerstvem zdravotnictví republiky Uzbekistán (návštěva kardiochirurgického týmu, provedení kardiochirurgických operací na místě)

2006 - Návštěva ministerského zmocněnce a vedoucího chirurga republiky Uzbekistán (prof. Babadžanova) na KCH FNP

2006 - Spolupráce s ministerstvem zdravotnictví Gruzínské republiky (návštěva kardiochirurgického týmu, provedení kardiochirurgických operací na místě),
podpis Smlouvy o spolupráci s KCH oddělením FNP

2006 - 2008 – Odborná školení a praktické ukázky operací spektra kardiochirurgie
Západogruzínská klinika intervenční medicíny – Kutaisi (Rep. Gruzie)

2007 - 2008 – Odborná školení a praktické ukázky operací spektra kardiochirurgie
Aktube, Rep. Kazachstán